Koeajot

01.07.2015

933:lle on suoritettu käyttöönottoluvan edellytyksenä olevat kokeilut ja tarkastukset. Liikenneviraston mittausryhmä Markku Nummelinin johdolla mittasi 29.6.2015 rasituksia, joita veturi aiheuttaa YV54-200N-1:9-vaihteelle. Veturilla ajettiin useita kertoja Toijalan vaihteen 073 läpi poikkeavalle raiteelle nopeutta asteittain lisäten. Tuloksista saataneen tarkempaa tietoa myöhemmin, mutta veturi kulki ongelmitta ja sai luvan kulkea kyseisen tyyppisten vaihteiden kautta. Rataverkon muiden vaihteiden ja Tv1:n yhteensopivuuden suhteen Liikennevirastolla ei ole ollut epäilyjä. Samana päivänä ajettiin vielä Trafin koeajoluvalla Valkeakoskelle ja takaisin veturin yleiseksi kokeilemiseksi. Tämä ei sinänsä ollut osa virallista tarkastusohjelmaa. Vasemman puolen kiertokangen isopään laakeri lämpeni jonkin verran. Syy poistettiin vielä samana iltana.

30.6.2015 Trafin eli Liikenteen turvallisuusviraston määräämien tarkastusten ja kokeilujen päivä. Katsastuslaitoksena oli VR-Yhtymä Oy, VR Teknologia, jonka asiantuntija Juhani Vaittinen suoritti tarkastuksen ja havainnoi kokeilut. Tarkastaja Hannu Timperi Trafista valvoi tiettyjen tarkastusten suoritusta. Kokeiden näyttävin osa oli koeajo Urjalaan ja takaisin. Sen aikana suoritettiin jarrutuskoe Kylmäkoskella 60 km/h nopeudesta.

Koeajoissa veturin kuljettajana toimi Esko Hirvonen, lämmittäjänä Pentti Yli-Hukkala ja Keitele-Museon turvallisuus- ja riskienhallintajärjestelmän edellyttämänä tähystäjänä Aimo Kääriäinen. Lisäksi veturissa olivat kattilan käytönvalvoja Juha-Pekka Viitanen ja veturin kunnostukseen suurella työpanoksella osallistunut ja sen huoltoon perehtynyt Simo Tuominen.

Tarkastus- ja kokeilutulosten perusteella päästään seuraavaan vaiheeseen, eli hakemaan kalustoyksikön käyttöönottolupa. Kun se on saatu, pitää vielä hakea kalustoyksikön rekisteröintiä. Rekisteröintipäätöksen jälkeen veturi voidaan ottaa käyttöön museojunaliikenteessä. Muutama viikko siis vielä menee.

17.11.2016Kattilan käyttötarkastus
21.01.2016933 Rata 2016 -tapahtumassa
19.10.2015Ajot Valkeakoskelle 17.-18.10.2015
01.07.2015Koeajot
28.06.2015Polttoainetäydennys
10.04.2015Tv1:n jarrupaino
21.03.2015Kattilan tarkastus